261. středisko řízení a uvědomování / RCR - Control and Repoting Centre

 VS261A - barevný