Czech Data Link Management Cell - Národní skupina řízení a kontroly datových linek

 VS2611A - barevný