53.pluk průzkumu a elektronického boje generála Heliodora Píky Opava

 
 PK370A - barvený
 PK370B - polní
 
 
PK370K - kapsový
PK370X - původní