Distribuční centrum Pardubice

 
 LZ470A - barevný
LZ470B - polní
 
 
LZ470K - kapsový
HZ970B - původní