Nemocniční základna Hradec Králové

 
 LZ475A - barevný
LZ475B - polní  
     
 LZ475K - kapsový