Zabezpečovací základna Vyškov


   
 VZ520A - barevný
   

   
 VZ520K - kapsový