Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

 VZ576A - barevný