Společné operační centrum Praha 
 GS602A - barevný
GS602B - polní
GS602C - pouštní