Posádkové velitelství Praha

 GS610A - barevný
GS610B - polní
   
 GS610K - kapsový