Velitelství vzdušných sil

 GS691A - barevný
 GS691B - polní
 GS691C - pouštní