Měřičský ústav Litoměřice

MO763A - barevný
 MO763B - polní
MO763C - pouštní