Útvar speciálních operací VP - SOG Praha

MO770D - barevná
MO770 - polní
MO770 - pouštní
MO770A - barevný
MO770B - polní
 MO770C - pouštní
 MO770G - barevná
MO770H - polní
MO770I - pouštní