Vojenský historický ústav Praha

 MO780A - barevný
MO780B - polní
 MO780C - pouštní
     
 MO780K - kapsový