Katedra radilokace Brno (K-207) - Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany

UO207A - barevný