17.krajské vojenské velitelství Plzeň

 KV845A - barevný
KV845K - kapsový
KV845B - polní

 

35.pěší pluk Aktivních záloh Plzeň-"Pětatřicátníci"

 KV946A - barevný
KV993E - domovenka
KV946B - polní

 

171.pěší rota Aktivních záloh Plzeň

 
 HZ946A - původní