Úkolové uskupení AČR Resolute Support Mission

Výcviková mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support Mission.

VM939C - pouštní