OMLT-ISAF

Afghánistán-provincie Wardak.Hlavním úkolem této jednotky je cvičit,mentorovat (školit,instruovat,vysvětlovat) a pomáhat v procesu plánování velení a řízení pěší jednotky o síle praporu (kandaku) Afghánské národní armády.

 VM943A - barevný
VM943C - pouštní