Mise KFOR - původní znak

Mnohonárodní mírová operace NATO na území Kosova byla zahájena 12. července 1999 pod názvem operace JOINT GUARDIAN. Od dubna 2005 operace nese název JOINT ENTERPRISE.


   
VM980A - barevný