4.brigáda rychlého nasazení Žatec

původní znak

HZ905A - barevný
 HZ905B - polní
 nový znak