Velitelství ochranné služby VP Praha

původní znak

 HZ935A - barevný
 nový znak